Kurilno olje

Kurilno oljeKurilno olje je tekoči naftni proizvod. Je eno najcenejših tekočih goriv, ki so na voljo. Pridobiva se ga ob destilaciji nafte kot destilat ali ostanek. Je vnetljiv in se ga uporablja za proizvodnjo toplote, za pridobivanje energije v motorju, kot rezervoarno gorivo na ladjah in kot glavno gorivo za električne generatorje. Sestavljen je iz številnih ogljikovodikov. Kurilno olje ločimo glede na viskoznost in glede na vsebnost žvepla. Glede na viskoznost se loči na lahko, srednje in zelo težko kurilno olje, glede na vsebnost žvepla pa se loči na kurilno olje z nižjo vsebnostjo žvepla (manj kot 1 %) in na kurilno olje z višjo vsebnostjo žvepla (več kot 1 %). Težko kurilno olje se največkrat uporablja kot gorivo v termoelektrarnah in za pogon ladij, lahko kurilno olje pa je namenjeno ogrevanju v gospodinjstvih. V primerjavi s premogom je kurilno olje bolj čist in zanesljiv vir energije.

Kurilno olje mora biti pred uporabo ogrevano s posebnim sistemom za ogrevanje pri temperaturah vse do 260 °C, zato ga moramo prevažati z večjimi in počasnejšimi vozili. Danes ga v pristanišča prevažajo s supertankerji, lažja kurilna olja pa dobavljajo po plinovodih. V preteklosti so ga pogosto uporabljale parne lokomotive, danes pa uporabljajo dizel. Zaradi okoljskih omejitev emisij in cenovno konkurenčnega zemeljskega plina, se je uporaba kurilnega olja po vsem svetu močno zmanjšala, saj predstavlja le še 3% vse proizvedene energije na svetu. Kurilno olje proizvaja precej temnejši dim kakor zemeljski plin in tudi več emisij ogljikovega dioksida.

Kurilnost olja mora po slovenskih standardih znašati več kot 42,6 MJ/kg, najvišja dovoljena vsebnost žvepla in svinca pa je 0,2 %.