peleti_1

Trenutne razmere na trgu so pokazatelj sprememb tudi pri načinih ogrevanja. Še ne dolgo nazaj, so se ljudje množično odločali za ogrevanje s kurilnim oljem, saj je bil sistem ogrevanja enostaven za uporabo, čist in ugoden.

Lesna biomasa - predelan odpadni les!
Kurilno olje pri nas postaja predrago, zato se čedalje več uporabnik za alternativne načine ogrevanja.
Lesni peleti postajajo eden glavnih načinov ogrevanja.
Toplotne črpalke za ugodno in čisto ogrevanje doma.

Časi so se v zadnjih letih bistveno spremenili, saj je nastopila finančna kriza svetovnega merila, ta pa je povezana tudi z naftnimi derivati. Tako je kurilno olje postalo eden najdražjih načinov ogrevanja, če ne rekli lahko celo kar najdražji.

Prav iz tega razloga, so strokovnjaki začeli razvijati alternativne metode ogrevanja, ki bi čim bolj nadomestile kurilno olje. Vse več so se začele uporabljati metode ogrevanja objektov z lesno biomaso.

Če iščete tisti pravi, cenovno ugodni in dokaj enostavni sistem ogrevanja, potem vam predlagamo enega izmed naslednjih, saj so cenovno ugodni, z njimi pa ne boste imeli prav posebne dela. Izbirate lahko med:

 

Zemeljski plin

 

Zadnja opcija sicer pride v poštev le v mestnih središčih, ki imajo možnost priklopa na plinovod. Gre za dejansko najcenejši in najčistejši način ogrevanja prostorov ter sanitarne vode. Tukaj je potrebno poznati razliko med utekočinjenim naftnim plinom in zemeljskim plinom. Kakšna je razlika bomo predstavili v nadaljevanju.

 

 

 Lesna biomasaVsem, ki pa te možnosti nimate (predvsem velja to za objekte na podeželju), svetujemo ogrevanje z lesno biomaso ali toplotnimi črpalkami. Slovenija je zelo posejana z gozdom, zato energentov kot so sekanci in peleti v prihodnosti ne bi smelo primanjkovati. Tudi ponudnikov za nakup omenjenih energentov je na trgu že ogromno, kar je za kupce dobro, saj se tako na trgu ustvarja konkurenca, ki preprečuje višanje cen energentov. Pri omenjenih dveh sistemih boste sicer imeli nekaj dela, vendar bistveno bistveno manj, kot je tega pri trdih gorivih (drva, premog). V kolikor se odločate za ta sistem ogrevanja, morate dobro razmisliti tudi o prostoru, ki ga imate na voljo, saj ga boste potrebovali za skladiščenje.

 

 Toplotna črpalka

Toplotno črpalko pa bi predlagali vsem, ki so veliko z doma, nimajo doma nikogar, ki bi skrbel za kurjavo ter nimajo prostora za skladiščenje pelet ali sekance. Gre za zelo čist in cenovno ugoden način ogrevanja, ki ga krmilite s komandnim stikalom. Pri ogrevanju s toplotnimi črpalkami imate tri različne sisteme ogrevanja, o katerih si boste lahko prebrali več v nadaljevanju.