Novo leto, nova nepovratna sredstva!

Zakorakali bomo v novo leto, leto polno idej in pričakovanj. Pri uresničitvi idej, pa nam lahko pomaga tudi Eko sklad. Gre za tako imenovani slovenski okoljski sklad, ki nudi možnost pridobitve nepovratnih sredstev za naložbe v povečanje energetske učinkovitosti stavb. Pri menjavi ogrevalnega sistema, vam Eko sklad povrne 25% naložbe v kolikor ste se odločili za investicijo v lesno biomaso.

Eko sklad

Zadeve, katere morate vedeti pred začetkom posega v nov ogrevalni sistem vam predstavljamo v nadaljevanju.

Do nepovratnih sredstev ste upravičeni le v primeru, da investicija še ni izvedena. Če ste investicijo že izvedli, niste pa še oddali vloge za subvencijo, do teh sredstev niste upravičeni. To je bil tudi glavni vzrok za zavrnitev večjega števila vlog v preteklem letu. V kolikor se odločate za menjavo ogrevalnega sistema počakajte toliko, da bo ponovno odprt razpis za dodelitev subvencije, saj boste le tako na dokaj enostaven način privarčevali 25% cene, na katero je ocenjena vaša investicija. Sredstva so namenjena tako sami peči, zalogovniku toplote, drobnemu materialu (črpalk, ventilov, …) kot tudi celotni izvedbi oz. montaži sistema.

Razpis je poleg menjave ogrevalnega sistema v lesno biomaso, namenjen tudi investiciji vgradnje toplotne črpalke namenjene ogrevanju stanovanjske stavbe ali samo tople vode.

Postopek pridobitve nepovratnih sredstev, je bil v preteklosti sledeč:

  1. izpolnitev in predložitev vloge s potrebnimi dokazili (predračun, slike trenutnega stanja, …) Eko skladu
  2. pregled vloge in izdaja pogodbe ter odločbe s strani Eko sklada (v kolikor je bila oddana vsa potrebna dokumentacija)
  3. podpis pogodbe lastnika ter predložitev potrebne zaključne dokumentacije (račun, slike stanja po izvedbi)
  4. ob vrnjeni popolni dokumentaciji Eko sklad vlagatelju izplača znesek nepovratnih sredstev

Naveden postopek je bil v veljavi v preteklih letih in tudi letos naj se bistveno nebi spremenil. V primeru sprememb, vas bomo o tem naknadno obvestili.