Sončna energija

Sončna energijaSončna energija ali svetlobna energija se na Zemljo prenaša v obliki sončne svetlobe. Sončna energija se na Zemlji pretvori v toplotno in električno energijo, vetrno energijo in druge oblike energij. Zanimanje za sončno energijo je zaradi zavedanja o negativnih okoljskih učinkih fosilnih goriv, v zadnjih desetletjih močno narasla. Prav tako k temu prispeva dejstvo, da so fosilna goriva neobnovljivi vir energije, zato jih kmalu ne bo več.

Sončno energijo v zgradbah izkoriščamo na tri načine: pasivno, aktivno in s fotovoltaiko. Pri pasivnem sistemu s pomočjo oken in sončnih sten, pridobljeno sončno energijo uporabljamo za ogrevanje zgradb in osvetljevanje prostorov. Aktivno pridobivamo energijo za segrevanje vode in zraka s sončnimi kolektorji, pri fotovoltaiki pa z neposredno pretvorbo energije preko sončnih celicah.

Prednosti sončne energije je, da je okolju prijazna, saj pri pridobivanju in uporabi te ne spuščamo v okolje strupenih hlapov ali prašnih delcev. Druga prednost je v dejstvu, da lahko proizvajamo energijo kar doma, zato ni potrebe po gradnji več kilometrskih omrežij, kar je še posebno koristno za bolj odročna področja. Na kvadratni kilometer pade toliko svetlobnega toka, da bi z ogrevanjem in razsvetljavo oskrbeli celo manjše mesto.

Kot vsaka stvar pa ima izkoriščanje sončne energije tudi nekaj slabosti. Nekateri deli Zemlje so obsevani s soncem manj časa kot drugi, kar bi v napr. skandinavskih državah, kjer so pozimi dnevi dolgi le nekaj ur, pomenilo pomanjkanje energije. Cena tako pridobljene energije je tudi višja od teh iz tradicionalnih virov, saj znajo biti stroški namestitve sončnih kolektorjev precej visoki. Kljub temu pa naj bi se investicija povrnila v nekaj letih.