Sekanci

SekanciGorivo iz odpadnega lesa ali sekanci. Nastanejo z drobljenjem vej, debel oziroma lesa slabše kvalitete. Gre za manjše, nepravilne kose lesa dolžine med 5 in 60 mm. Namenjeni so kurjenju s sodobnimi pečmi na sekance za večje sisteme in velike porabnike energije. Sama kvaliteta sekancev je odvisna od kvalitete lesa, ki se ga predela, vsebnosti vode ter vsebnosti raznih primesi oz. nečistoč, kot napr. zemlja in plastika, ki so jim dodane.

Les za sekance je potrebno posekati najkasneje do zime, zato da ga skladiščimo na zračnem in suhem prostoru čez vse poletje, sesekamo pa v mesecu septembru ali oktobru. Za proizvodnjo sekancev uporabljamo stroje, imenovane sekalniki. Najnovejši sistemi delujejo z elektronsko regulacijo, ki nadzoruje zgorevanje in razdelitev toplote. Vsebnost vode v sekancih je od 20 do 35 %, kar je primerno za vse kurilne naprave. Od enega kubičnega metra sekancev z 20% vsebovane vode tako dobimo okoli 800 kWh energije. V primerjavi s kurilnim oljem, porabimo pri sekancih za 1 kWh toplote kar štirikrat manj denarja! Lahko jih izdelamo neposredno iz okroglega lesa ali iz lesnih ostankov. Sekanci iz drobnega vejevja imajo višji delež pepela kakor sekanci iz debelejšega vejevja.

Sekanci so naravni in obnovljivi vir energije, saj imajo gozdovi visok naravni prirastek v primerjavi z nafto, ki je hitro zmanjkuje. Za pridobitev sekancev nam ni potrebno posekati niti enega drevesa. Pri načrtovanju novega ogrevalnega sistema je pametno upoštevati tudi kakovost sekancev, ki jih bomo imeli na razpolago, vsi sekanci pa morajo ustrezati evropskim standardom. Nizka cena sekancev in kurilnih naprav na sekance sta razloga, zaradi katerih je tako napravo pametno kupiti.